Nhân sự

Giám đốc Trung tâm: Thượng tọa, TS Thích Tiến Đạt

Phó giám đốc: 

 1. Thượng tọa Thích Minh Tín, Hiệu trưởng trường TCPH HN
 2. Ts. Nguyễn Huy Khuyến

Thủ quỹ: Ni sư Thích Đàm Vân

Hội đồng cố vấn:

 1. Chủ tịch hội đồng: GS.TS Lê Mạnh Thát
 2. Hòa thượng Thích Gia Quang
 3. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (HN)
 4. Hòa thượng Thích Quảng Tùng (HP)
 5. Hòa thượng Thích Quảng Hà (ND)
 6. Thượng tọa Thích Thanh Vân (HD)
 7. Hòa thượng Thích Thanh Hiện (HY)
 8. Hòa thượng Thích Thanh Quyết (HVPGVN)

Cộng tác viên chuyên môn:

 1. Thạc sĩ Đào Xuân Ngọc (Viện Nghiên Cứu Kinh Thành)
 2. Kiến trúc sư Trần Trung Hiếu (kiêm nhiếp ảnh gia)
 3. Nhiếp ảnh gia Tạ Quang Bảo (chuyên chụp ảnh chùa)
 4. Chuyên gia thư pháp Lê Thanh Hải (Ứng Hòa Dã Phu)
 5. Nhà nghiên cứu Hán Nôm Lê Quốc Việt
 6. Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Thanh (Viện Nghiên cứu Hán Nôm)

Ban Biên tập trang web và nội san. 

Tổng biên tập: Hòa thượng Thích Tiến Đạt
Ban biên tập :
Hòa thượng. TS Thích Gia Quang
Thượng tọa Thích Tiến Đạt
Thượng tọa Thích Thanh Vân
GS.TS Lê Mạnh Thát
GS.TS Đinh Khắc Thuân
PGS.TS Nguyễn Hồng Dương
PGS.TS Trần Thị Kim Oanh
Cư sĩ Giới Minh
TS. Nguyễn Huy Khuyến
Nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Khải
Nhà nghiên cứu Phan Anh Dũng