Xây dựng phần mềm quản lý tư liệu

Phần mềm hỗ trợ việc nhập dữ liệu, quản lý các kinh sách, hiện vật cổ và đặc biệt là quản lý mộc bản, giúp các chùa có thể dễ dàng tìm kiếm, truy cập để xem dữ liệu và còn có thể sử dụng để trình diễn hay báo cáo khi cần.

Ví dụ 1 mẫu form duyệt xem mộc bản trong phần mềm :