Số hóa tư liệu

Trong thời đại chuyển đổi số, việc số hóa tư liệu đã và đang được nhiều tổ chức quan tâm, đối với các tự viện có nhiều tư liệu về di sản, kiến trúc, việc số hóa không những có thể giúp các tự viện bảo tồn những giá trị của tư liệu, qua việc số hóa còn nhằm phục vụ nghiên cứu, giải mã những giá trị liên quan đến tự viện.

 

 

Số hóa mộc bản

Chùa Liên Phái Gia Phổ Bi Ký
Số hóa văn bia


Số hóa sách


Chụp ảnh số hóa