Dịch vụ thư viện

Hiện nay nhiều tự viện có tủ sách và kinh sách khá nhiều, tuy nhiên phần lớn vẫn để tự nhiên, chưa có sự sắp xếp biên mục, dán mã kí hiệu cho sách. Vì vậy, xây dựng tủ sách, quản lý và phục vụ cho Phật tử mượn, đọc sách mà nhiều tự viện mong muốn.

Kho sách tại chùa Hói
Kho sách tại chùa Hói